Klaverjas- en Jokerclub
'Het Laarderwegkwartier'
Opgericht 1956
Kaarthand

Regelement voor Klaverjassen

Klaverboer bij klaverjassen

1. Toelating:

Leden kunnen worden toegelaten door het bestuur nadat zij 3 weken op proef zijn geweest en met het bestuur hebben gekaart. De contributie wordt normaliter aan het begin van de maand betaald. Tevens dient men lid te worden van de buurtvereniging "Het Laarderwegkwartier".

2. Afmelden

Als men een avond niet kan komen kaarten meld je dan even af bij een van de bestuursleden. Doet men dit niet dan krijgt men ook geen punten. Het is een kleine moeite om even te bellen. Meld men zich wel af dan krijgt men de laagst gespeelde punten van de avond. Als men halverwege de avond af moet melden geld dit als een gewone afmelding.

3. Tafelindeling:

Aan het begin van de avond wordt een nummertje getrokken 1 tot en met hoeveel mensen er aanwezig zijn. 1e tafel 1t/m 4, 2e tafel 5 t/m 8 enz. Krijgen we niet alle tafels vol dan moet er ingevallen worden.

4. Invallen

Van de tafel die het eerst klaar is met zijn partij moet degene met het laagste nummer aan de tafel invallen. Dit kunnen ook twee of drie spelers zijn. Trekt men een invalnummer en is men alleen over, dan mag men naar huis gaan en krijgt men de laagst gespeelde punten. Wanneer men alleen over is mag men bij een andere tafel aanschuiven, na goedkeuring van de spelers. Is men met meerdere invallers, dan blijft men aan de invaltafel wachten en houdt zelf in de gaten wanneer een tafel klaar is met zijn partij. Op het eind wordt er niet bij de invalspelers meegekeken. Om ergernis van het lange wachten te voorkomen wordt men verzocht om indien men klaar is met zijn eigen partij, zo snel mogelijk in te vallen. De punten die men behaalt met de invalpot, mag men benutten om een lagere pot aan zijn eigen tafel weg te strepen, dit is dan inclusief eventuele marsen.

5. Prijskaarten

Als er prijskaarten is (de laatste dinsdag van de maand) spelen we van de competitielijst. De prijs uitreiking geschiedt de volgende week voor aanvang van het kaarten. Wanneer iemand een gewonnen prijs niet kan ontvangen door afwezigheid (men dient zich wel af te melden), bewaren wij de prijs uiterlijk 2 weken en vervalt daarna aan de club.

6. Wijzigingen:

Wij staan niet toe dat er eigen regeltjes op na worden gehouden. Er is altijd een mogelijkheid om te overleggen met het bestuur om eventueel regels te wijzigen of aan te passen.

7. Roken:

Men wordt geacht om de rookpauze zo kort mogelijk te houden. Denk aan je medespelers.

© KJC Het Laarderwegkwartier 2014-2021